Política de privacitat

La seva privacitat i seguretat són importants per a nosaltres. A continuació, li exposem les explicacions de les dades personals recollides dels nostres usuaris i com els utilitzem. Cal advertir que aquesta política de privacitat pot variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que visitin periòdicament.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

L'empresa IURIS GRUP 2164 SL amb CIF B63731673 amb direcció a Passeig Manuel Girona Nº 55 baixos 2ª, 08034, Barcelona. La informació de les dades de caràcter personal que ens proporcioni és recollida conforme al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i la normativa vigent en matèria de dades de caràcter personal.

Pel tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Amb quines finalitats tractarem les seves dades?

Les dades personals són tractades amb fins de gestió de tots els aspectes de la relació mercantil / contractual entre les parts. Per donar curs a consultes i sol·licituds de propostes remeses a través del formulari de contacte habilitat a l'efecte i les comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d'acord amb els seus interessos.
La base jurídica per tractar les dades és l'execució d'un contracte o la relació existent entre les parts.
Així mateix, les seves dades poden ser tractades amb finalitats específiques, per correu electrònic, informant sobre els serveis prestats. La base jurídica d'aquest tractament és l'interès legítim de mantenir informats als clients sobre els serveis.
El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l'efecte.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades seran conservades durant el període de vigència de la relació entre les parts. Un cop finalitzada, seran conservades, degudament bloquejades, durant tot el temps en què sigui necessària la seva conservació per atendre els assumptes legals aplicables. Aquest termini de conservació es determina sobre la base de la legislació aplicable en cada moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades i les cessions és l'existència de la relació mercantil, així com el compliment de les possibles obligacions jurídiques derivades de la mateixa i la legitimació per consentiment de l'Usuari.

Amb qui compartirem les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades a tercers quan sigui necessari per al correcte desenvolupament i control de la relació entre les parts (per exemple, a entitats bancàries) o quan una llei així ho requereixi (per exemple, a l'administració tributària).

Com protegim les seves dades?

Hem definit polítiques de seguretat i procediments per a garantir la confidencialitat de les teves dades.
Podem contractar tercers que puguin accedir i / o gestionar dades personals, però, en tot cas, es requereix que els tercers compleixin amb la legislació vigent i amb les nostres polítiques de seguretat, i ha d'assegurar l'ús de la informació d'acord amb les instruccions que els donem i han d'implantar les mesures tècniques i organitzatives per garantir la confidencialitat de la informació.

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?

Atès al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la normativa vigent en matèria de dades de caràcter personal vostè té els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control. Els poden exercir a través del correu postal a l'adreça Passeig Manuel Girona Nº 55 baixos 2ª, 08034, Barcelona o per correu electrònic a jcubells@iurisgrup2164.com a través d'una sol·licitud escrita i signada en la qual s'accepten les següents dades: Nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, i la petició en què es concreta la sol·licitud.