Dret Bancari

Altres àrees

Dret Bancari

És una realitat que en els últims anys s’ha experimentat un creixement exponencial del nombre d’assumptes judicials relacionats amb la comercialització de productes bancaris de diferent índole. És per aquest motiu, que al nostre bufet atenem amb el màxim estudi i dedicació la preservació dels drets i interessos dels nostres clients.

Derecho Societario

Execució hipotecaria.
Clàusula sòl.
Despeses hipotecàries.
Clàusules abusives.
Swap.
Hipoteca multi-divisa.