Dret Penal

Altres àrees

Dret Penal

El dret penal és l’àrea del dret que regula les actuacions inadmissibles de les persones per a un bon funcionament de la societat.

Els fets que tenen la consideració de delicte estan tipificats en el Codi Penal. A Iuris Grup, exercim la defensa i l’acusació en tot tipus de delictes; entenem el dret a la defensa com un principi essencial del nostre sistema judicial i que cal garantir a tothom amb una assistència lletrada plena.

Derecho Societario

Els serveis que oferim en aquest àmbit d’actuació:


Delictes econòmics.
Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Delictes societaris.
Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
Delictes contra l’honor, la intimitat i el dret a la pròpia imatge.
Compliance.