Dret Processal

Altres àrees

Dret Processal

Com la seva pròpia denominació indica, el Dret Processal són les normes que regulen els processos, és a dir, totes les normes que regulen la forma i mesura com s’executen les lleis. Generalment, busca solucionar aquells conflictes que no han pogut ésser resolts de forma amistosa, a través d’un arbitratge o d’un procediment davant dels jutjats o tribunals competents.

Així mateix, dins del Dret Processal existeixen diverses subespecialitats en funció del tipus d’assumpte; al nostre despatx d’advocats, comptem amb professionals especialitzats en els diferents camps.

Derecho Societario

Litigis.
Reclamacions de deutes i impagaments.
Processal immobiliari.
Processal Mercantil.
Dret de família: divorci, custodia de fills i pensió d’aliments.
Judicis de desnonament.
Incompliment contractual.
Execucions hipotecàries.
Execucions.