Dret civil

Especialitats

Dret Civil

El Dret Civil a Espanya està format per un conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions entre els ciutadans, ja siguin personals o patrimonials, de tipus voluntari o forçós. Existeixen unes normes bàsiques comunes a tot el territori espanyol tot i que amb particularitats i singularitats en determinades Comunitats Autònomes com Catalunya, Navarra, el País Basc o Galícia.

Com a juristes amb molts anys d’experiència, a Iuris Grup hem participat a nombrosos plets civils, on a cadascun dels quals hem hagut d’adaptar els nostres recursos i coneixements a les problemàtiques que sorgeixen en aquesta branca del dret.

Derecho Societario

Defensem els interessos i drets dels nostres clients en els àmbits:


Reclamacions de quantitat.
Arrendaments urbans i propietat horitzontal.
Comunitat de propietaris.
Resolució i rescissió contractual.
Dret de família i successions.
Execució de resolucions judicials, sentències i laudes arbitrals nacionals y estrangers.
Dret dels consumidors i usuaris.
Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.
Protecció de dades personals.