Avís legal

L'empresa IURIS GRUP 2164 SL (en endavant, IURIS o el Responsable) amb CIF B63731673 amb direcció a Passeig Manuel Girona Nº 55 baixos 2ª 08034 Barcelona, és titular del portal [www.iurisgrup.com], que està a disposició dels usuaris per la informació dels serveis oferts per la companyia.

Per qualsevol comunicació amb IURIS, l’usuari o client podrà dirigir-se al formulari de contacte del portal referenciat, trucar al T. +34 933 300 648 o enviar un correu electrònic a bufet@iurisgrup2164.com.

USUARIS

Tota persona, física o jurídica, que accedeixi a la web assumeix la condició d’usuari. Com usuari es compromet a complir el disposat en el present avís legal i a un ús adequat de la web. D’aquesta manera, l’usuari respondrà front el Responsable o front a tercers de qualsevol dany o perjudici que causi.

MODIFICACIONS

El Responsable té el dret de modificar unilateralment els continguts i els serveis de la pàgina web, sense tenir la responsabilitat de preavisar o comunicar-ho als usuaris.
Per tant, les condicions seran vigents fins que siguin substituïdes per altres.

REPRODUCCIÓ DE CONTINGUTS

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats a la pàgina web.

ACCÈS I ÚS DE LA WEB

L’accés i l’ús de la web serà gratuït.

RESPONSABILITAT DE L’ÚS DE LA WEB

L’usuari és responsable de l’ús adequat de la web conforme les lleis aplicables. Així mateix, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades que comunica i es compromet a no donar informació falsa. De ser així, serà l’únic responsable pels danys i perjudicis que ocasioni aquesta informació falsa.
Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes al web i de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part del Responsable a les autoritats pertinents.
IURIS no es fa responsable de qualsevol dany derivat d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol material tecnològicament perjudicial que pugui afectar al seu equip informàtic o dades com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o als que aquesta redireccioni.
IURIS no garanteix que la web compleixi total o parcialment amb la legislació d’altres països. Si l’usuari es troba en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya i accedeix a la web, ho farà sota la seva responsabilitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny de la web, així com els logos, marques i altres signes distintius pertanyen al Responsable, sense que pugui entendre’s que l’accés als mateixos atribueixen a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

ENLLAÇOS

IURIS no es fa responsable de la legalitat dels llocs web de tercers des dels que es pugui accedir des d’aquest portal. Tampoc respon de la legalitat d’altres llocs web de tercers que poguessin està enllaçats a aquest portal. IURIS tampoc serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada a la web, ni dels danys o pèrdues econòmiques que produeixin provocats per l’ús de la citada informació.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El titular del web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari conforme a l’establert a la legislació vigent en matèria de dades de caràcter personal.
Per a més informació sobre protecció de dades pot dirigir-se a la política de privacitat publicada a aquesta pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web serà la llei espanyola i seran competents els tribunals espanyols.