Dret Mercantil

Especialitats

Dret Mercantil

Les operacions mercantils són probablement les de major importància en l’economia de les empreses. És per això que és imprescindible comptar amb un assessorament integral que li aporti solucions eficaces i definitives per a la seva empresa en totes les fases de la seva vida social: des de la constitució de l’empresa fins a l’ordenació jurídica de la seva activitat empresarial i passant per totes aquelles especifiques que ho precisin.

La qualitat dels nostres serveis i la nostra capacitat de resposta en aquest àmbit ens atorguen la confiança i fidelitat dels nostres clients, tant nacionals com estrangers.

Iuris Grup l’aconsellarà en matèria societària, contractual i de reestructuració d’empreses, responsabilitat de socis i administradors i planificació concursal.

Derecho Societario

Dret Societari

Constitució de societats.
Elaboració i modificació d’estatuts socials.
Compravenda de societats.
Modificació estructural societària.
Operacions de reestructuració societària.
Redacció d’actes de juntes.
Dissolució i liquidació.
Expedients de jurisdicció voluntària per la convocatòria de junta general.

Derecho Societario

Dret Contractual

Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils i civils.
Anàlisis i interpretació de contractes i transaccions i emissió d’opinions legals.
Assessorament integral en matèria de contractes de distribució, franquícia, llicència, agència, comissió i garantia.
Contractes bancaris.
Contractes d’arrendament, compravenda, opció de compra i prestació de serveis.
Reclamació de deutes comercials.
Procés de renegociació de deute.
Protecció de consumidors i usuaris.
Competència deslleial.

Derecho Societario

Responsabilitat de Socis I Administradors

Assessorament preventiu de responsabilitat d’administradors.
Dissolució judicial i responsabilitat d’administradors.
Assessorament en matèria de conflictes, litigis i reclamacions entre socis.
Impugnació d’acords socials.

Derecho Societario

Dret Concursal

Direcció de procediments concursals de la concursada, dels administradors o creditors.
Assessorament al deutor en fase preconcursal.
Redacció de sol·licitud inicial de concurs.
Comunicació de crèdits i personacions en el procediment.
Oposició al concurs necessari.
Incidents concursals.
Oposició a la qualificació culpable del concurs.