Dret Immobiliari

Especialitats

Dret Immobiliari

En la nostra vocació de prestar assessorament a particulars i empreses té una especial importància el Dret Immobiliari.

El dret immobiliari és una de les àrees legals més importants del nostre ordenament jurídic, ja que tracta assumptes d’especial importància i sensibilitat com és la compravenda d’immobles, contractes d’arrendament, reclamació de deutes...així com les controvèrsies judicials que puguin derivar del mateix.

A més, en els últims anys, el Dret Immobiliari, ha pres especial rellevància donat que constitueix un dels principals motors de l’economia dels països avançats. Es tracta d’una matèria en canvi constant, tan social com polític o administratiu i, en especial, legislatiu.

Derecho Societario

A Iuris podem assessorar-lo en matèria de:


Compra-venda d’immobles.
Contractes d’arres.
Contractes d’opció de compra.
Societats immobiliàries.
Contractes de promoció, construcció i tècnics.
Contractes d’arrendament.
Comunitats de propietaris i propietat horitzontal.
Reclamació de deutes.
Procediments de desnonament.
Assumptes urbanístics.
Conservació de l’habitatge.
Incompliments contractuals