LA FIRMA

Benvinguts

LA FIRMA

Amb inicis que es remunten a l’any 1992 i des dels emblemàtics Edificis Coderch al barri de Sarrià de Barcelona; el nostre il·lustre fundador, Josep Cubells i un impecable grup de professionals posen tota la seva experiència i coneixement al seu servei tant en l’àmbit nacional com internacional per a complir una missió:


Experiència01.

Objectivitat i transparència en els nostres serveis. El coneixement adquirit durant més de 25 anys, la dedicació del nostre equip i la confiança que els clients sempre ens han dipositat ens han permès avançar fins a l’actualitat; coneixent d’aquesta manera tots els recursos legals possibles i així, informar-los dels riscos i possibilitats de l’èxit dels seus encàrrecs; sempre, donant a cada cas la màxima prioritat.

Compromís 02.

El compromís s’aconsegueix quan anem més enllà de les nostres obligacions. Amb un respecte rotund a les normes ètiques de l’advocacia, a Iuris Grup ens involucrem en la solució dels seus problemes garantint confidencialitat, excel·lència i professionalitat en tot allò que fem.

Proximitat03.

Estem equipats amb un ampli ventall d’aplicacions informàtiques i multimèdia que els permetrà localitzar-nos fàcilment i rebre resposta a les seves consultes de forma ràpida, segura i eficaç. Així mateix, els oferim un tracte personalitzat i directe, acompanyant-los des de la primera visita fins a l’últim tràmit; si vostès no poden desplaçar-se, ho fem nosaltres.
Solucions innovadores04.

La innovació és, per davant de tot, un estat d’ànim i la nostra professió ens obliga a ser innovadors. Per aquest motiu, estem en un continu estat actiu que ens porta a buscar, a tots els nivells, la manera de ser més competitius per entendre i oferir el millor a cadascú dels nostres clients.

Flexibilitat 05.

L’advocacia és de per si una professió dinàmica amb canvis legislatius i jurisprudencials. La formació continuada del nostre equip d’advocats ens permet ser flexibles i versàtils, essent capaços d’adaptar-nos als nous escenaris i facilitant la delegació de facultats entre els professionals del despatx.

Especialitzats06.

Som una firma especialitzada en el Dret Esportiu, el Comerç Internacional i assessorament jurídic mercantil a empreses. L’ampli coneixement en l’àmbit dels esports del nostre fundador i un llarg currículum de relacions exitoses amb el mercat Italià ens permet oferir un assessorament detallat i de qualitat en ambdós àmbits.