Quina forma jurídica li dono al meu negoci?

Quina forma jurídica li dono al meu negoci?

Quina forma jurídica li dono al meu negoci?

Quan decidim muntar un negoci, entre altres coses, hem d'escollir quina és la forma jurídica que aquest haurà de tenir. Hi ha molts condicionants en l'elecció d'una forma jurídica o una altra, por ejemplo: l'activitat que es desenvoluparà, el número de socis, el capital social, etc.

En funció de l'activitat : a vegades, dependiendo de la funció de l'activitat, esta obligación obliga a utilizar una determinada forma jurídica. Por ejemplo: si el nostre negoci és una asseguradora, una sociedad de capital risc, una sociedad de arrendamiento ... obligatorio para crear una sociedad anónima.

En funció de la nostra responsabilitat : davant de tercers podem escollir entre una societat en què aquesta responsabilitat estigui limitada a el capital aportat (societats anònimes, limitades, ...) o que sigui il·limitada, la qual cosa afectadaia tant al nostre patrimoni empresarial com al personal (autònom, societat civil i comunitat de béns).

En función del costo de constitución : Una diferencia de una sociedad mercantil, en las sociedades civiles, el costo menor; a más, no es necesario la inscripción de la inscripción en el registro público, ni la formalización en el documento privado, ni la existencia de la obligación de capital social mínimo.

Pel que fa a la càrrega fiscal a les societats civils, en l'IRPF s'aplica un tipus impositiu que s'eleva a mesura que s'incrementen els beneficis. Por el contrario, en l'Impost de Societats s'aplica un tipus fix de l'30% o 35% segons els beneficis obtinguts.