EL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL LOCAL DE NEGOCI DURANT L'ESTAT D'ALARMA

EL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL LOCAL DE NEGOCI DURANT L'ESTAT D'ALARMA

EL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL LOCAL DE NEGOCI DURANT L'ESTAT D'ALARMA

La declaració de l'estat d'alarma decretat a Espanya mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març ha paralitzat l'activitat econòmica de moltes empreses que són arrendatàries de locals atès que la citada mesura legal té com a conseqüència directa i immediata la imposició del tancament dels establiments comercials.

Malgrat la normativa publicada durant les últimes setmanes no s'han regulat mesures d'actuació en aquest aspecte. De fet, tampoc existeix en la normativa vigent cap legislació que empari a les parts en aquests moments.

Davant aquesta falta de regulació, és fonamental el paper de l'advocat que negociï entre les parts. Aquestes tenen llibertat per a aconseguir els pactes que considerin. Per exemple, reduccions de renda mentre duri l'estat d'alarma o fraccionaments de pagament. També hi ha importants empreses immobiliàries que han acordat la suspensió de la renda fins que s'aixequi l'estat d'alarma.

És important assenyalar que durant la negociació o bé si no s'aconsegueix un acord i cal acudir a la via judicial, l'arrendatari podria al·legar una clàusula de creació jurisdiccional: la rebus sic stantibus. Aquesta clàusula busca suplir el desequilibri de l'arrendatari -que no pot disposar del local i no pot generar ingressos- perquè el contracte sobrevisqui. Per a la seva aplicació han de concórrer pressupostos que es reuneixen en la situació originada pel Covid-19:

  • És un risc extraordinari i imprevisible
  • No és un fet imputable a cap de les parts sinó que és l'Estat el que ha decretat el tancament dels establiments comercials.
  • L'activitat econòmica que l'arrendatari exercia s'ha suspès, la qual cosa genera un desequilibri de les obligacions de les parts.


Per tot el que s'ha exposat, és recomanable aconseguir un acord entre les parts. IURIS GRUP té una àmplia experiència en la negociació de contractes d'arrendament i en aquests moments, durant l'estat d'alarma, hem aconseguit una gran quantitat de pactes.

Estem a la seva sencera disposició en el cas que es trobi en la situació descrita.